การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม
ครูแกนนำ
image

นางสาวอรอุมา
ฉายทองจันทร์

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
1 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.11
3 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.17
4 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.17
5 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.17
6 ตุลาคม 2566
0.30
0.70
0.00
0.00
0.30
4.45
7 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.11
10 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.11
11 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.11
12 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.17
13 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.17
17 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.17
18 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.11
19 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.11
20 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.11
21 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.11
24 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.11
25 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.11
26 ตุลาคม 2566
0.20
6.50
0.00
0.00
0.30
37.26
27 ตุลาคม 2566
0.20
1.80
0.00
0.00
0.20
10.53
28 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.11
31 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
0.06
1 พฤศจิกายน 2566
0.20
0.10
0.00
0.00
2.10
1.98
2 พฤศจิกายน 2566
0.30
0.20
0.00
0.00
1.90
2.53
3 พฤศจิกายน 2566
0.50
0.20
0.00
0.00
2.20
2.91
4 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7 พฤศจิกายน 2566
1.10
0.60
0.00
0.00
1.80
5.57
8 พฤศจิกายน 2566
1.00
0.80
0.00
0.00
2.00
6.72
9 พฤศจิกายน 2566
1.20
0.80
0.00
0.00
1.90
6.87
10 พฤศจิกายน 2566
0.90
1.10
0.00
0.00
2.20
8.43
11 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13 พฤศจิกายน 2566
1.00
0.90
0.00
0.00
2.50
7.57
14 พฤศจิกายน 2566
0.80
0.80
0.00
0.00
2.30
6.68
15 พฤศจิกายน 2566
1.10
1.00
0.00
0.00
2.70
8.36
16 พฤศจิกายน 2566
1.10
0.60
0.00
0.00
1.90
5.63
17 พฤศจิกายน 2566
1.20
1.30
0.00
0.00
2.00
9.76
18 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20 พฤศจิกายน 2566
1.10
0.70
0.00
0.00
2.20
6.37
21 พฤศจิกายน 2566
1.10
0.70
0.00
0.00
2.50
6.54
22 พฤศจิกายน 2566
0.90
1.00
0.00
0.00
2.10
7.81
23 พฤศจิกายน 2566
0.90
0.90
0.00
0.00
1.90
7.12
24 พฤศจิกายน 2566
1.00
1.00
0.00
0.00
2.00
7.85
25 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27 พฤศจิกายน 2566
0.80
0.50
0.00
0.00
1.50
4.52
28 พฤศจิกายน 2566
1.10
1.00
0.00
0.00
1.70
7.78
29 พฤศจิกายน 2566
1.00
0.90
0.00
0.00
1.90
7.23
30 พฤศจิกายน 2566
1.30
1.10
0.00
0.00
2.10
8.79
1 ธันวาคม 2566
0.80
1.40
0.00
0.00
1.90
9.86
2 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4 ธันวาคม 2566
0.70
1.10
0.00
0.00
1.80
8.00
5 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 ธันวาคม 2566
1.20
1.30
0.00
0.00
2.10
9.82
7 ธันวาคม 2566
0.80
0.70
0.00
0.00
1.50
5.66
8 ธันวาคม 2566
1.40
1.30
0.00
0.00
2.30
10.14
9 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12 ธันวาคม 2566
0.90
0.80
0.00
0.00
1.90
6.56
13 ธันวาคม 2566
1.00
0.70
0.00
0.00
1.50
5.86
14 ธันวาคม 2566
1.00
0.90
0.00
0.00
1.70
7.11
15 ธันวาคม 2566
0.80
0.80
0.00
0.00
1.50
6.22