การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์
ครูแกนนำ
image

นางสาวนงนุฎ
สุริโย

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
6 ตุลาคม 2566
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
6.70
20 ตุลาคม 2566
0.50
1.00
0.00
0.00
0.00
6.19
27 ตุลาคม 2566
0.30
0.50
0.00
0.00
0.00
3.15
3 พฤศจิกายน 2566
1.00
1.00
0.00
0.00
15.00
15.31
10 พฤศจิกายน 2566
0.50
0.50
0.20
0.00
10.00
10.92
17 พฤศจิกายน 2566
0.30
0.20
0.00
0.00
13.00
8.90
24 พฤศจิกายน 2566
0.20
0.25
0.00
0.00
17.00
11.38
1 ธันวาคม 2566
0.30
0.70
0.00
0.00
8.00
8.87
8 ธันวาคม 2566
0.30
0.50
0.00
0.10
12.00
10.06
15 ธันวาคม 2566
0.10
0.20
0.00
0.00
16.00
10.42
22 ธันวาคม 2566
0.50
0.70
0.00
0.00
8.00
9.08