การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดคณิกาผล
ครูแกนนำ
image

ภานุวัฒน์
ศรีคัฒนพรม

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
17 พฤศจิกายน 2565
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
5.95
24 พฤศจิกายน 2565
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
5.95
1 ธันวาคม 2565
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
5.95
22 ธันวาคม 2565
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
5.95
13 มกราคม 2566
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
5.95