การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดปทุมคงคา
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
22 กุมภาพันธ์ 2763
1.00
0.00
0.00
0.00
0.20
1.15