การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดคลองเตย
ครูแกนนำ
image

นางสาวกาญจนา
ประดับสุข

image

นายเจริญ
ฉ่ำฉาชาติ

นักเรียนแกนนำ

image

เด็กชายจิรายุ
ฟุ้งสุข

image

เด็กชาบยณวัฒน์
สิงห์ห้างหล้า

image

เด็กหญิงศิวัตตรา
บัวเรือง

image

เด็กหญิงพลอยมณี
เปียใหญ่

image

เด็กหญิงนิรชา
พันนาม

image

เด็กชายขวัญ
ศรีสังข์งาม

image

เด็กหญิงพิมลวรรณ
เเซ่ตั้ง

image

เด็กหญิงกันต์ฤทัย
สินทะสา

image

เด็กหญิงเบญจพร
อ่ำกรด

image

เด็กหญิงลักษิกา
อาวะศรี

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
23 มีนาคม 2566
1.00
5.00
1.00
0.50
3.00
40.39