การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ
ครูแกนนำ
image

นางสาวบุปผา
จุลพันธ์

image

นายพงศา
สุดยอด

image

นางสาวอรทัย
กิ่งบรรเทา

นักเรียนแกนนำ

image

ดญ.นันทภัคร
สิทธิบุ่น

image

ดญ.รัตนา
โอน

image

ดญ.อภิชญา
ชอบสูงเนิน

image

ดญ.ตรีทิพย์มณี
นรทร

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
6 มกราคม 2566
15.00
30.00
10.00
3.00
5.00
280.64
13 มกราคม 2566
16.00
24.00
9.00
4.00
4.00
238.20
20 มกราคม 2566
17.00
20.00
7.00
3.00
5.00
198.58
27 มกราคม 2566
14.00
26.00
4.00
4.00
6.00
203.00
3 กุมภาพันธ์ 2566
17.00
25.00
8.00
4.00
8.00
238.08
10 กุมภาพันธ์ 2566
18.00
25.00
8.00
5.00
6.00
238.23
17 กุมภาพันธ์ 2566
18.00
24.00
4.00
5.00
6.00
196.05
24 กุมภาพันธ์ 2566
18.00
26.00
5.00
3.00
4.00
214.83
3 มีนาคม 2566
16.00
24.00
4.00
3.00
6.00
193.44
10 มีนาคม 2566
18.00
25.00
6.00
7.00
5.00
219.96