การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)
ครูแกนนำ
image

จินตวัฒน์
ภูผาเด็น

image

มงคล
ฉิมพิภพ

นักเรียนแกนนำ

image

ด.ช.พีรวัส
อุทสาร

image

ด.ช.ชิษณุชาธิ์
ดิษมานพณรงค์

image

ด.ช.วิชญ์วริศ
ฉิมทับ

image

ด.ญ.ปัญญาพร
อยู่เล่ห์

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
14 ธันวาคม 2565
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.62
27 มกราคม 2566
10.00
10.00
0.00
0.00
300.00
239.22