การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนพหลโยธิน (พวงเจริญอุปถัมภ์)
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
1 มิถุนายน 2566
3.00
3.00
1.00
1.00
3.00
31.24
2 มิถุนายน 2566
2.00
1.00
1.00
1.00
5.00
20.01
6 มิถุนายน 2566
3.00
2.00
1.00
2.00
4.00
26.41
7 มิถุนายน 2566
2.00
2.00
1.00
1.00
4.00
25.11
8 มิถุนายน 2566
3.00
3.00
1.00
1.00
3.00
31.24
9 มิถุนายน 2566
2.00
2.00
1.00
1.00
4.00
25.11
12 มิถุนายน 2566
3.00
3.00
1.00
2.00
5.00
32.66
13 มิถุนายน 2566
3.00
2.00
1.00
1.00
4.00
26.14
14 มิถุนายน 2566
3.00
2.00
1.00
1.00
5.00
26.71
15 มิถุนายน 2566
4.00
2.00
1.00
1.00
4.00
27.17
16 มิถุนายน 2566
2.00
2.00
1.00
1.00
3.00
24.53
19 มิถุนายน 2566
2.00
2.00
1.00
1.00
5.00
25.68
20 มิถุนายน 2566
3.00
3.00
1.00
2.00
4.00
32.09
21 มิถุนายน 2566
2.00
2.00
1.00
1.00
4.00
25.11
22 มิถุนายน 2566
3.00
2.00
1.00
1.00
3.00
25.56
23 มิถุนายน 2566
4.00
3.00
1.00
1.00
4.00
32.84
26 มิถุนายน 2566
3.00
3.00
1.00
2.00
3.00
31.51
27 มิถุนายน 2566
3.00
2.00
1.00
1.00
3.00
25.56
28 มิถุนายน 2566
3.00
2.00
1.00
1.00
2.00
24.99
29 มิถุนายน 2566
2.00
3.00
1.00
1.00
3.00
30.21
30 มิถุนายน 2566
2.00
3.00
1.00
1.00
3.00
30.21
3 กรกฎาคม 2566
3.00
3.00
1.00
1.00
4.00
31.81
4 กรกฎาคม 2566
4.00
3.00
1.00
2.00
3.00
32.55
5 กรกฎาคม 2566
4.00
3.00
1.00
1.00
4.00
32.84
6 กรกฎาคม 2566
4.00
2.00
1.00
1.00
3.00
26.60
7 กรกฎาคม 2566
3.00
2.00
2.00
2.00
4.00
35.54
10 กรกฎาคม 2566
6.00
5.00
2.00
4.00
7.00
57.93
11 กรกฎาคม 2566
7.00
5.00
2.00
3.00
7.00
58.68
12 กรกฎาคม 2566
5.00
6.00
4.00
2.00
8.00
80.85
13 กรกฎาคม 2566
6.00
4.00
3.00
4.00
8.00
61.96
14 กรกฎาคม 2566
6.00
5.00
3.00
3.00
8.00
67.35
17 กรกฎาคม 2566
2.00
3.00
1.00
2.00
3.00
30.48
18 กรกฎาคม 2566
4.00
3.00
1.00
2.00
4.00
33.12
19 กรกฎาคม 2566
3.00
2.00
2.00
1.00
4.00
35.27
20 กรกฎาคม 2566
2.00
2.00
1.00
1.00
5.00
25.68
21 กรกฎาคม 2566
0.00
2.00
1.00
2.00
5.00
23.90
24 กรกฎาคม 2566
3.00
3.00
1.00
1.00
4.00
31.81
25 กรกฎาคม 2566
3.00
4.00
1.00
2.00
5.00
38.34
26 กรกฎาคม 2566
2.00
3.00
2.00
1.00
4.00
39.91
27 กรกฎาคม 2566
4.00
3.00
2.00
1.00
5.00
42.54
31 กรกฎาคม 2566
3.00
4.00
2.00
2.00
4.00
46.89
3 สิงหาคม 2566
3.00
3.00
1.00
1.00
3.00
31.24
4 สิงหาคม 2566
4.00
3.00
2.00
2.00
4.00
42.25
7 สิงหาคม 2566
3.00
4.00
1.00
1.00
3.00
36.91
8 สิงหาคม 2566
4.00
4.00
2.00
2.00
5.00
48.49
9 สิงหาคม 2566
4.00
3.00
1.00
1.00
4.00
32.84
10 สิงหาคม 2566
3.00
3.00
1.00
1.00
5.00
32.39
11 สิงหาคม 2566
3.00
4.00
1.00
2.00
3.00
37.19
15 สิงหาคม 2566
2.00
2.00
1.00
1.00
4.00
25.11
16 สิงหาคม 2566
3.00
3.00
2.00
2.00
5.00
41.79
17 สิงหาคม 2566
3.00
4.00
2.00
1.00
4.00
46.61
18 สิงหาคม 2566
2.00
3.00
1.00
1.00
3.00
30.21
21 สิงหาคม 2566
2.00
3.00
1.00
2.00
4.00
31.06
22 สิงหาคม 2566
3.00
2.00
2.00
1.00
4.00
35.27
23 สิงหาคม 2566
4.00
2.00
2.00
2.00
5.00
37.15
24 สิงหาคม 2566
3.00
3.00
1.00
2.00
4.00
32.09
25 สิงหาคม 2566
2.00
2.00
2.00
1.00
4.00
34.23
28 สิงหาคม 2566
3.00
3.00
1.00
2.00
5.00
32.66
29 สิงหาคม 2566
2.00
2.00
1.00
1.00
4.00
25.11
30 สิงหาคม 2566
3.00
3.00
1.00
2.00
3.00
31.51
31 สิงหาคม 2566
3.00
2.00
2.00
1.00
4.00
35.27
1 กันยายน 2566
3.00
2.00
1.00
2.00
5.00
26.99
4 กันยายน 2566
2.00
2.00
2.00
2.00
4.00
34.51
5 กันยายน 2566
2.00
3.00
1.00
1.00
3.00
30.21
6 กันยายน 2566
2.00
2.00
2.00
1.00
5.00
34.81
7 กันยายน 2566
3.00
2.00
1.00
1.00
4.00
26.14
11 กันยายน 2566
3.00
3.00
0.00
0.00
3.00
21.84
12 กันยายน 2566
3.00
2.00
0.00
0.00
4.00
16.74
13 กันยายน 2566
2.00
2.00
0.00
0.00
3.00
15.13
14 กันยายน 2566
2.00
3.00
0.00
0.00
3.00
20.80
15 กันยายน 2566
3.00
3.00
0.00
0.00
3.00
21.84
18 กันยายน 2566
4.00
2.00
0.00
0.00
3.00
17.19
19 กันยายน 2566
2.00
2.00
0.00
0.00
4.00
15.70
20 กันยายน 2566
3.00
3.00
0.00
0.00
4.00
22.41
21 กันยายน 2566
3.00
2.00
0.00
0.00
3.00
16.16
22 กันยายน 2566
2.00
3.00
0.00
0.00
3.00
20.80
25 กันยายน 2566
3.00
3.00
0.00
0.00
5.00
22.98
26 กันยายน 2566
3.00
2.00
0.00
0.00
4.00
16.74
27 กันยายน 2566
2.00
3.00
0.00
0.00
3.00
20.80
28 กันยายน 2566
2.00
4.00
0.00
0.00
4.00
27.05
29 กันยายน 2566
2.00
2.00
0.00
0.00
3.00
15.13
1 พฤศจิกายน 2566
3.00
3.00
0.00
0.00
3.00
21.84
2 พฤศจิกายน 2566
4.00
3.00
0.00
0.00
4.00
23.44
3 พฤศจิกายน 2566
4.00
3.00
0.00
0.00
4.00
23.44
6 พฤศจิกายน 2566
3.00
2.00
0.00
0.00
5.00
17.31
7 พฤศจิกายน 2566
3.00
2.00
0.00
0.00
4.00
16.74
8 พฤศจิกายน 2566
3.00
3.00
0.00
0.00
3.00
21.84
9 พฤศจิกายน 2566
4.00
3.00
0.00
0.00
4.00
23.44
10 พฤศจิกายน 2566
3.00
3.00
0.00
0.00
4.00
22.41
13 พฤศจิกายน 2566
3.00
3.00
0.00
0.00
4.00
22.41
14 พฤศจิกายน 2566
4.00
2.00
0.00
0.00
4.00
17.77
15 พฤศจิกายน 2566
3.00
2.00
0.00
0.00
4.00
16.74
16 พฤศจิกายน 2566
2.00
3.00
0.00
0.00
3.00
20.80
17 พฤศจิกายน 2566
2.00
2.00
0.00
0.00
4.00
15.70
20 พฤศจิกายน 2566
3.00
3.00
0.00
0.00
5.00
22.98
21 พฤศจิกายน 2566
3.00
2.00
0.00
0.00
4.00
16.74
22 พฤศจิกายน 2566
2.00
2.00
0.00
0.00
4.00
15.70
24 พฤศจิกายน 2566
2.00
3.00
0.00
0.00
3.00
20.80
27 พฤศจิกายน 2566
2.00
3.00
0.00
0.00
3.00
20.80
28 พฤศจิกายน 2566
2.00
2.00
0.00
0.00
3.00
15.13
29 พฤศจิกายน 2566
2.00
2.00
0.00
0.00
4.00
15.70
30 พฤศจิกายน 2566
2.00
2.00
0.00
0.00
4.00
15.70
1 ธันวาคม 2566
3.00
2.00
0.00
0.00
3.00
16.16
4 ธันวาคม 2566
2.00
3.00
0.00
0.00
4.00
21.38
6 ธันวาคม 2566
3.00
3.00
0.00
0.00
3.00
21.84
7 ธันวาคม 2566
3.00
2.00
0.00
0.00
4.00
16.74
8 ธันวาคม 2566
2.00
3.00
0.00
0.00
3.00
20.80
12 ธันวาคม 2566
2.00
3.00
0.00
0.00
4.00
21.38
13 ธันวาคม 2566
2.00
3.00
0.00
0.00
3.00
20.80
14 ธันวาคม 2566
2.00
2.00
0.00
0.00
4.00
15.70
15 ธันวาคม 2566
3.00
2.00
0.00
0.00
4.00
16.74