การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
8 ธันวาคม 2566
40.80
241.90
0.00
0.00
0.00
1,414.48