การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
นักเรียนแกนนำ

image

ด.ญ.จีรนันท์
เพียซ้าย

image

ด.ญ.ญัสมีน
หมัดอะดัม

image

ด.ญ.ศิรยา
ไกรวัลย์

image

ด.ญ.ธัญวีย์
พงษ์เพ็ง

image

ด.ญ.ฮาน่า
โต๊ะยีอิ๊ด

image

ด.ญ.สุนิสา
มณีศรี

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
5 พฤษภาคม 2566
15.00
80.00
0.00
0.00
0.00
469.35
12 พฤษภาคม 2566
13.00
5.00
4.00
0.00
0.00
78.28
1 ธันวาคม 2566
45.00
37.00
0.00
0.00
0.00
256.31