การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดสังฆราชา
ครูแกนนำ
image

วิภาวี
ภูมิประเทศ

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
28 ธันวาคม 2566
30.00
3.00
1.00
5.00
0.00
58.46