การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดราชโกษา
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
31 มีนาคม 2566
55.00
300.00
1.00
4.00
100.00
1,826.38