การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
19 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.57
26 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.28
2 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.57
9 พฤศจิกายน 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.06
16 พฤศจิกายน 2566
2.00
1.00
0.00
0.00
1.00
8.31
23 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.57
30 พฤศจิกายน 2566
2.00
1.00
0.00
0.00
0.00
7.74
7 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.57
14 ธันวาคม 2566
1.00
1.00
0.00
0.00
1.00
7.28