การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนบ้านเจียรดับ
ครูแกนนำ
image

จตุรงค์
น้อยบัวทิพย์

นักเรียนแกนนำ

image

โชติเขต
สำมณี

image

ปิติภัทร
ราตรี

image

ฆฤต
มุสกล

image

อธิคุณ
ช้างทอง

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
17 มีนาคม 2566
70.00
20.00
10.00
5.00
70.00
318.46