การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนคลองมะขามเทศ
ครูแกนนำ
image

นางสาวสุธาแก้ว
บุญพอ

image

นางสาวสุธาแก้ว
บุญพอ

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
7 มกราคม 2567
29.00
46.00
0.00
0.00
0.00
290.88
23 กุมภาพันธ์ 2567
20.00
154.00
0.00
0.00
0.00
894.34
22 มีนาคม 2567
13.00
218.00
1.00
0.00
0.00
1,259.35
14 พฤษภาคม 2567
0.00
383.00
0.00
0.00
0.00
2,172.95
6 กรกฎาคม 2567
17.00
129.00
0.00
4.00
0.00
750.51