การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนคลองมะขามเทศ
ครูแกนนำ
image

นางสาวสุธาแก้ว
บุญพอ

image

นางสาวสุธาแก้ว
บุญพอ

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
7 มกราคม 2567
29.00
46.00
0.00
0.00
0.00
290.88