การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
29 ธันวาคม 2566
135.00
98.00
50.00
35.00
200.00
1,275.98