การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดลาดบัวขาว (บางคอแหลม)
ครูแกนนำ
image

นางสาวเสาวรส
เหรียญทอง

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
9 มีนาคม 2566
1.00
1.00
0.00
0.00
1.00
7.28