การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
24 กุมภาพันธ์ 2566
10.50
8.00
0.00
0.00
0.00
56.21
3 มีนาคม 2566
11.00
9.00
0.00
0.00
0.00
62.40