การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดนาคกลาง
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
6 ธันวาคม 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.09