การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดศรีสุดาราม
ครูแกนนำ
image

วลัยพรรณ
ยิ่งมีสกุล

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
1 ตุลาคม 2566
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.62
2 ตุลาคม 2566
22.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22.68
3 ตุลาคม 2566
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25.78
4 ตุลาคม 2566
21.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21.65
5 ตุลาคม 2566
32.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.99
6 ตุลาคม 2566
31.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.96
7 ตุลาคม 2566
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.37
8 ตุลาคม 2566
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.16
9 ตุลาคม 2566
28.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28.87
10 ตุลาคม 2566
26.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26.81
11 ตุลาคม 2566
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.16
12 ตุลาคม 2566
5.60
0.00
0.00
0.00
0.00
5.77
13 ตุลาคม 2566
4.20
0.00
0.00
0.00
0.00
4.33
14 ตุลาคม 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.09
15 ตุลาคม 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.09
16 ตุลาคม 2566
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.09
17 ตุลาคม 2566
2.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2.27
19 ตุลาคม 2566
4.80
0.00
0.00
0.00
0.00
4.95
20 ตุลาคม 2566
2.40
0.00
0.00
0.00
0.00
2.47
21 ตุลาคม 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.06
22 ตุลาคม 2566
2.10
0.00
0.00
0.00
0.00
2.17
23 ตุลาคม 2566
2.30
0.00
0.00
0.00
0.00
2.37
24 ตุลาคม 2566
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2.58
25 ตุลาคม 2566
1.80
0.00
0.00
0.00
0.00
1.86
26 ตุลาคม 2566
1.30
0.00
0.00
0.00
0.00
1.34
27 ตุลาคม 2566
2.30
0.00
0.00
0.00
0.00
2.37
28 ตุลาคม 2566
2.40
0.00
0.00
0.00
0.00
2.47
29 ตุลาคม 2566
2.10
0.00
0.00
0.00
0.00
2.17
30 ตุลาคม 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.06
31 ตุลาคม 2566
1.10
0.00
0.00
0.00
0.00
1.13
1 พฤศจิกายน 2566
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.93
2 พฤศจิกายน 2566
32.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.99
3 พฤศจิกายน 2566
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.09
4 พฤศจิกายน 2566
10.20
0.00
0.00
0.00
0.00
10.52
5 พฤศจิกายน 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.06
6 พฤศจิกายน 2566
40.20
0.00
0.00
0.00
0.00
41.45
7 พฤศจิกายน 2566
38.70
0.00
0.00
0.00
0.00
39.90
8 พฤศจิกายน 2566
30.20
0.00
0.00
0.00
0.00
31.14
9 พฤศจิกายน 2566
31.70
0.00
0.00
0.00
0.00
32.68
11 พฤศจิกายน 2566
49.50
0.00
0.00
0.00
0.00
51.03
12 พฤศจิกายน 2566
5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
5.36
13 พฤศจิกายน 2566
35.60
0.00
0.00
0.00
0.00
36.70
14 พฤศจิกายน 2566
34.20
0.00
0.00
0.00
0.00
35.26
15 พฤศจิกายน 2566
33.20
0.00
0.00
0.00
0.00
34.23
16 พฤศจิกายน 2566
37.40
0.00
0.00
0.00
0.00
38.56
17 พฤศจิกายน 2566
39.20
0.00
0.00
0.00
0.00
40.42
18 พฤศจิกายน 2566
19.60
0.00
0.00
0.00
0.00
20.21
20 พฤศจิกายน 2566
32.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.99
21 พฤศจิกายน 2566
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.09
22 พฤศจิกายน 2566
38.20
0.00
0.00
0.00
0.00
39.38
23 พฤศจิกายน 2566
42.10
0.00
0.00
0.00
0.00
43.41
24 พฤศจิกายน 2566
31.10
0.00
0.00
0.00
0.00
32.06
25 พฤศจิกายน 2566
18.20
0.00
0.00
0.00
0.00
18.76
26 พฤศจิกายน 2566
12.20
0.00
0.00
0.00
0.00
12.58
27 พฤศจิกายน 2566
37.10
0.00
0.00
0.00
0.00
38.25
28 พฤศจิกายน 2566
38.20
0.00
0.00
0.00
0.00
39.38
29 พฤศจิกายน 2566
39.70
0.00
0.00
0.00
0.00
40.93
30 พฤศจิกายน 2566
35.20
0.00
0.00
0.00
0.00
36.29
1 ธันวาคม 2566
38.40
0.00
0.00
0.00
0.00
39.59
2 ธันวาคม 2566
15.70
0.00
0.00
0.00
0.00
16.19
3 ธันวาคม 2566
8.20
0.00
0.00
0.00
0.00
8.45
4 ธันวาคม 2566
36.20
0.00
0.00
0.00
0.00
37.32
5 ธันวาคม 2566
3.20
0.00
0.00
0.00
0.00
3.30
6 ธันวาคม 2566
38.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39.18
7 ธันวาคม 2566
41.20
0.00
0.00
0.00
0.00
42.48
8 ธันวาคม 2566
39.20
0.00
0.00
0.00
0.00
40.42
9 ธันวาคม 2566
8.10
0.00
0.00
0.00
0.00
8.35
10 ธันวาคม 2566
5.00
10.00
2.00
5.00
3.00
83.25
11 ธันวาคม 2566
5.00
11.00
3.00
6.00
3.00
98.32
12 ธันวาคม 2566
38.00
51.00
12.00
8.00
48.50
468.09
13 ธันวาคม 2566
42.00
48.00
11.00
5.00
53.00
447.82
14 ธันวาคม 2566
48.00
44.00
12.00
7.00
52.80
440.88
15 ธันวาคม 2566
37.00
46.00
11.00
6.00
52.00
431.02
16 ธันวาคม 2566
6.00
12.00
5.00
2.00
12.00
127.34
17 ธันวาคม 2566
5.00
10.00
4.00
3.00
11.00
105.54
18 ธันวาคม 2566
54.00
23.00
6.00
8.00
58.00
276.42
19 ธันวาคม 2566
49.80
24.00
8.00
7.00
57.00
295.17
20 ธันวาคม 2566
35.00
23.00
8.00
9.00
57.00
274.79
21 ธันวาคม 2566
38.00
43.00
9.00
8.00
54.00
398.48
22 ธันวาคม 2566
48.00
44.00
8.00
9.00
58.00
407.91
23 ธันวาคม 2566
6.00
13.00
5.00
6.00
8.00
131.82
24 ธันวาคม 2566
7.00
13.00
3.00
4.00
5.00
112.33
25 ธันวาคม 2566
59.00
62.00
12.00
23.00
58.00
561.74