การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
8 มีนาคม 2566
0.50
0.00
2.00
0.00
3.00
20.49