การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ)
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
1 ตุลาคม 2566
1.00
1.00
0.50
0.00
2.00
12.42