การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดศาลาครืน
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
20 มกราคม 2566
8.00
12.00
0.00
1.00
71.00
117.35
20 กุมภาพันธ์ 2566
13.00
26.00
1.00
2.00
73.00
212.49
24 มีนาคม 2566
12.00
30.00
0.00
1.00
84.00
231.06
20 เมษายน 2566
5.00
5.00
0.00
0.00
10.00
39.26
22 พฤษภาคม 2566
4.70
0.00
0.00
0.00
17.00
14.60
20 มิถุนายน 2566
11.00
48.00
1.00
3.00
76.00
337.24
20 กรกฎาคม 2566
12.00
19.00
0.00
3.00
64.00
157.73
21 สิงหาคม 2566
10.00
12.00
0.00
5.00
69.00
119.37
20 กันยายน 2566
13.00
19.00
0.00
1.00
73.00
163.37
20 พฤศจิกายน 2566
15.00
20.00
0.00
0.00
64.00
165.66
20 ธันวาคม 2566
16.00
34.00
0.00
1.00
74.00
252.14