การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์)
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
2 ตุลาคม 2566
0.50
1.00
1.00
1.50
5.00
18.60
4 ตุลาคม 2566
1.00
2.00
2.00
2.50
6.00
34.77
6 ตุลาคม 2566
3.00
4.00
2.50
4.00
6.00
53.15
8 พฤศจิกายน 2566
2.50
5.00
2.00
5.00
5.00
53.45
17 พฤศจิกายน 2566
3.00
6.00
3.00
6.00
7.00
70.19
22 พฤศจิกายน 2566
4.00
7.00
4.00
8.00
7.50
86.86
23 พฤศจิกายน 2566
4.50
8.00
4.50
9.00
8.00
98.17
30 พฤศจิกายน 2566
4.00
9.00
5.00
9.00
8.00
107.90
4 ธันวาคม 2566
4.00
8.00
4.00
8.00
7.00
92.25
7 ธันวาคม 2566
3.00
9.00
5.00
10.00
8.00
107.14