การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดโตนด
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
30 มิถุนายน 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.06
4 ธันวาคม 2566
1.00
0.00
0.00
0.00
3.00
2.75