การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
1 พฤศจิกายน 2566
16.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.50
1 ธันวาคม 2566
17.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.53
18 ธันวาคม 2566
18.50
0.00
0.00
0.00
0.00
19.07
20 ธันวาคม 2566
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.47
5 มกราคม 2567
22.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22.68
22 มกราคม 2567
28.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28.87
1 กุมภาพันธ์ 2567
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.93