การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
1 ตุลาคม 2566
2.00
4.00
0.00
0.00
3.00
26.48
12 ตุลาคม 2566
2.00
3.00
0.00
0.00
4.00
21.38
26 ตุลาคม 2566
3.00
5.00
1.00
0.00
3.00
42.31
2 พฤศจิกายน 2566
1.00
4.00
1.00
0.00
7.00
36.87
16 พฤศจิกายน 2566
2.00
2.00
1.00
0.00
4.00
24.83
23 พฤศจิกายน 2566
3.00
1.00
0.00
0.00
4.00
11.06
30 พฤศจิกายน 2566
3.00
2.00
1.00
0.00
3.00
25.29
7 ธันวาคม 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
4.00
4.36
14 ธันวาคม 2566
3.00
0.00
1.00
0.00
3.00
13.94
21 ธันวาคม 2566
2.00
2.00
0.00
0.00
2.00
14.56
22 ธันวาคม 2566
1.00
0.00
0.00
0.00
3.00
2.75
23 ธันวาคม 2566
3.00
1.00
0.00
0.00
4.00
11.06
24 ธันวาคม 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
6.00
5.51
25 ธันวาคม 2566
3.00
3.00
2.00
0.00
8.00
42.96
26 ธันวาคม 2566
1.00
1.00
0.00
0.00
3.00
8.43
27 ธันวาคม 2566
2.00
0.00
0.00
0.00
5.00
4.93
29 ธันวาคม 2566
0.00
1.00
0.00
0.00
3.00
7.40
1 มกราคม 2567
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
1.15
2 มกราคม 2567
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
2.30
3 มกราคม 2567
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
17.83
4 มกราคม 2567
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
1.15
5 มกราคม 2567
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
2.30
6 มกราคม 2567
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
1.15
7 มกราคม 2567
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
1.15
8 มกราคม 2567
1.00
1.00
2.00
0.00
3.00
26.68
9 มกราคม 2567
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
3.44
10 มกราคม 2567
1.00
2.00
1.00
1.00
8.00
26.37
11 มกราคม 2567
1.00
0.00
1.00
0.00
4.00
12.45
12 มกราคม 2567
1.00
1.00
1.00
2.00
7.00
20.40
13 มกราคม 2567
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
2.30
14 มกราคม 2567
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
2.87
15 มกราคม 2567
2.00
2.00
2.00
2.00
7.00
36.23
16 มกราคม 2567
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
18.40
17 มกราคม 2567
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
1.72
18 มกราคม 2567
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
2.87
19 มกราคม 2567
0.00
1.00
0.00
0.00
3.00
7.40
20 มกราคม 2567
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
1.15
21 มกราคม 2567
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
1.72
22 มกราคม 2567
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
17.26
23 มกราคม 2567
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
17.83
24 มกราคม 2567
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
1.15
25 มกราคม 2567
0.00
0.00
1.00
0.00
2.00
10.27
26 มกราคม 2567
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
17.83
27 มกราคม 2567
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
1.15
28 มกราคม 2567
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
1.15
29 มกราคม 2567
1.00
1.00
0.00
0.00
3.00
8.43
30 มกราคม 2567
0.00
0.00
0.00
1.00
4.00
2.57
31 มกราคม 2567
1.00
1.00
0.00
0.00
2.00
7.85