การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนบ้านขุนประเทศ
ครูแกนนำ
image

นางสาวนุชจรีพร
นงค์เศษ

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
5 ตุลาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
64.80
37.19
30 พฤศจิกายน 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
286.00
164.14
5 ธันวาคม 2566
70.00
50.00
0.00
0.00
34.00
375.36
8 ธันวาคม 2566
0.00
0.00
0.00
0.00
13.00
7.46