การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
ครูแกนนำ
image

นางสาวศิริพิชญวดี
หลีเคียนขู

image

นางสาวศิริพิชญวดี
หลีเคียนขู

image

นางสาวศรินภัสร์
โพธิ์ศรีมาตร

image

เด็กชายธนกฤต
อู่งามสินธิ์

นักเรียนแกนนำ

image

เด็กหญิงจิรนันท์
บาลจบ

image

เด็กชายวีรภัทร
รังสิโย

image

เด็กหญิงนภาภรณ์
โสภานเวช

image

เด็กชายธนกฤต
อู่งามสินธิ์

image

เด็กชายชนะชัย
-

image

เด็กหญิงแพรวา
ใหม่วา

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
5 ธันวาคม 2565
55.00
40.00
1.00
3.00
27.00
309.10
4 มกราคม 2566
52.00
35.00
1.00
3.00
9.00
267.30
6 กุมภาพันธ์ 2566
59.00
32.00
2.00
2.00
14.00
269.22
6 มีนาคม 2566
53.00
36.00
2.00
3.00
7.00
281.99
19 พฤษภาคม 2566
7.20
13.65
0.00
0.00
4.50
87.45
26 พฤษภาคม 2566
8.00
6.00
0.00
0.00
3.60
44.36
2 มิถุนายน 2566
8.50
5.00
0.00
0.00
2.90
38.80
9 มิถุนายน 2566
4.70
30.20
0.00
0.00
2.40
177.56
16 มิถุนายน 2566
7.00
7.50
0.00
0.00
3.60
51.83
23 มิถุนายน 2566
8.00
12.00
0.00
0.00
7.00
80.35
5 กรกฎาคม 2566
35.00
39.00
3.00
5.00
15.00
294.72
4 สิงหาคม 2566
27.00
27.00
2.00
7.00
14.00
209.24
4 กันยายน 2566
8.00
26.00
2.00
1.00
12.50
181.46
8 กันยายน 2566
10.00
5.00
2.00
1.00
5.50
60.36
20 ตุลาคม 2566
23.00
2.00
1.00
1.00
6.00
47.91
10 พฤศจิกายน 2566
19.00
16.00
2.00
5.00
1.50
130.86
6 ธันวาคม 2566
9.00
21.00
2.00
6.00
16.60
157.86