การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดบัวผัน
Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
22 กุมภาพันธ์ 2566
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.16
1 มิถุนายน 2566
10.00
0.00
0.00
5.00
3.00
13.41