การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี
ครูแกนนำ
image

นางสาวกาญจนา
ทองกลม

image

นางสาวจิราภรณ์
จิระพันธ์วานิช

image

นาสาวรัตนาภรณ์
อินโต

นักเรียนแกนนำ

image

เด็กหญิงปริศนา
โครตลือชา

image

เด็กหญิงพัรากร
ศศิวิมลพิชญ์

image

เด็กหญิงพรพิมล
เสงี่ยมศรี

image

เด็กหญิงรมิตา
นฤทธิ์อาภาสิริ

image

เด็กหญิงกาญจนา
ลาดรื่น

image

เด็กหญิงนันท์นภัส
พลูสวัสดิ์

image

เด็กชายราเชนทร์
จำปาวงษ์

image

เด็กชานนราวิชญ์
เสือภู่

image

เด็กหญิงเอมอร
ม่วงป๋อ

image

เด็กชายวัฒนา
สุริยะฉาย

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
5 มกราคม 2566
10.00
0.00
0.00
0.00
31.00
28.10
6 กุมภาพันธ์ 2566
10.00
0.00
0.00
0.00
31.00
28.10