การจัดการขยะ ของ กทม.

LOCATION

โรงเรียนนาหลวง
ครูแกนนำ
image

นนท์ณัฏฐ์
นนท์ณัฏฐ์ น้อมระวี

image

พงษ์พัฒน์
ไชยปัญหา

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 REDUCED ลดคาร์บอน
26 กันยายน 2566
160.00
8.00
5.00
0.60
200.00
370.93
28 กันยายน 2566
120.00
6.00
4.00
1.00
230.00
326.54
6 ตุลาคม 2566
20.00
2.00
1.00
2.00
50.00
70.34
27 ตุลาคม 2566
20.00
3.00
1.50
2.00
50.00
80.58
3 พฤศจิกายน 2566
60.00
3.00
2.00
0.60
100.00
154.69
10 พฤศจิกายน 2566
120.00
6.00
3.60
1.20
200.00
305.73
17 พฤศจิกายน 2566
150.00
8.00
5.00
1.50
250.00
389.56
24 พฤศจิกายน 2566
200.00
10.00
6.00
2.00
300.00
490.42
1 ธันวาคม 2566
280.00
8.00
5.00
3.00
300.00
552.70
8 ธันวาคม 2566
300.00
6.00
4.00
4.00
240.00
518.69
15 ธันวาคม 2566
250.00
5.00
3.00
2.00
250.00
457.53
22 ธันวาคม 2566
300.00
10.00
6.00
5.00
350.00
623.04
5 มกราคม 2567
350.00
12.00
6.00
5.00
300.00
657.24
12 มกราคม 2567
350.00
12.00
6.00
5.00
300.00
657.24
19 มกราคม 2567
300.00
6.00
4.00
4.00
240.00
518.69
26 มกราคม 2567
250.00
5.00
3.00
1.50
250.00
457.39
2 กุมภาพันธ์ 2567
350.00
12.00
6.00
5.00
300.00
657.24
9 กุมภาพันธ์ 2567
300.00
6.00
4.00
4.00
240.00
518.69
16 กุมภาพันธ์ 2567
250.00
5.00
3.00
1.50
250.00
457.39
23 กุมภาพันธ์ 2567
200.00
10.00
6.00
2.00
300.00
490.42
1 มีนาคม 2567
350.00
12.00
6.00
5.00
300.00
657.24
8 มีนาคม 2567
300.00
6.00
4.00
4.00
240.00
518.69
15 มีนาคม 2567
250.00
5.00
3.00
1.50
250.00
457.39
22 มีนาคม 2567
350.00
12.00
6.00
5.00
300.00
657.24
29 มีนาคม 2567
300.00
6.00
4.00
4.00
240.00
518.69