การจัดการขยะ ปริมาณขยะที่ได้รับการจัดการไปแล้ว 117517kg CO2 REDUCED 278137kg. CO2 SCHOOLS 139Units

ข้อมูลขยะในแต่ละโรงเรียน

Plastic พลาสติก
Paper กระดาษ
Aluminium กระป๋อง
Glass Bottle ขวดแก้ว
Food Waste เศษอาหาร
CO2 Reduced ลดคาร์บอน
1
kg.
36.80
kg.
11,914.70
kg.
0.40
kg.
5.30
kg
192.27
kgCO2
67,751.45

2
kg.
3,428.00
kg.
4,350.00
kg.
950.00
kg.
2,188.00
kg
12,896.00
kgCO2
44,889.55

3
kg.
1,510.00
kg.
2,261.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
0.00
kgCO2
14,384.59

4
kg.
883.00
kg.
1,152.00
kg.
399.00
kg.
608.00
kg
2,232.00
kgCO2
12,536.67

5
kg.
1,034.73
kg.
1,917.79
kg.
33.43
kg.
10.87
kg
0.00
kgCO2
12,255.50

6
kg.
5,880.00
kg.
184.00
kg.
107.10
kg.
72.40
kg
6,030.00
kgCO2
11,564.31

7
kg.
211.20
kg.
1,709.20
kg.
147.00
kg.
3.00
kg
0.00
kgCO2
11,257.39

8
kg.
1,992.00
kg.
670.50
kg.
96.30
kg.
199.00
kg
6,516.50
kgCO2
10,531.51

9
kg.
489.00
kg.
759.00
kg.
243.00
kg.
194.00
kg
651.00
kgCO2
7,455.36

10
kg.
1,851.00
kg.
477.00
kg.
119.00
kg.
116.00
kg
590.30
kgCO2
6,071.54


12
kg.
156.96
kg.
72.00
kg.
42.91
kg.
10.00
kg
7,135.00
kgCO2
5,059.49

13
kg.
443.50
kg.
534.09
kg.
39.82
kg.
132.76
kg
1,653.90
kgCO2
4,836.66

14
kg.
62.00
kg.
801.00
kg.
1.00
kg.
0.00
kg
0.00
kgCO2
4,617.52

15
kg.
343.13
kg.
681.40
kg.
28.40
kg.
8.90
kg
141.50
kgCO2
4,562.56

16
kg.
490.00
kg.
447.00
kg.
97.00
kg.
104.00
kg
675.00
kgCO2
4,342.65

17
kg.
214.00
kg.
366.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
2,792.00
kgCO2
3,899.46

18
kg.
235.00
kg.
459.00
kg.
4.00
kg.
0.00
kg
0.00
kgCO2
2,882.93

19
kg.
265.00
kg.
168.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
2,730.00
kgCO2
2,793.11

20
kg.
393.40
kg.
353.35
kg.
20.00
kg.
37.00
kg
152.10
kgCO2
2,690.37

21
kg.
0.00
kg.
467.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
4.00
kgCO2
2,651.82

22
kg.
137.40
kg.
405.60
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
0.00
kgCO2
2,442.83

23
kg.
190.00
kg.
184.00
kg.
117.00
kg.
117.00
kg
139.00
kgCO2
2,419.74

24
kg.
167.00
kg.
249.00
kg.
65.00
kg.
41.00
kg
55.00
kgCO2
2,221.01

25
kg.
134.00
kg.
184.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
1,695.00
kgCO2
2,154.84

26
kg.
189.00
kg.
193.00
kg.
63.00
kg.
65.00
kg
151.00
kgCO2
1,969.44

27
kg.
55.00
kg.
300.00
kg.
1.00
kg.
4.00
kg
100.00
kgCO2
1,826.38

28
kg.
119.70
kg.
225.00
kg.
2.00
kg.
17.00
kg
675.00
kgCO2
1,810.28

29
kg.
159.00
kg.
137.00
kg.
70.00
kg.
0.00
kg
129.00
kgCO2
1,654.12

30
kg.
90.00
kg.
190.00
kg.
30.00
kg.
30.00
kg
290.00
kgCO2
1,619.28

31
kg.
114.70
kg.
254.00
kg.
1.00
kg.
7.50
kg
0.00
kgCO2
1,570.52

32
kg.
40.80
kg.
241.90
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
0.00
kgCO2
1,414.48


34
kg.
0.00
kg.
200.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
30.00
kgCO2
1,151.92


36
kg.
80.00
kg.
82.00
kg.
42.00
kg.
41.00
kg
73.00
kgCO2
984.25


38
kg.
70.00
kg.
126.00
kg.
17.00
kg.
36.00
kg
33.00
kgCO2
971.06

39
kg.
78.00
kg.
110.00
kg.
5.00
kg.
9.00
kg
139.00
kgCO2
832.39


41
kg.
90.00
kg.
90.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
0.00
kgCO2
603.41

42
kg.
160.00
kg.
75.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
0.00
kgCO2
590.47

43
kg.
70.00
kg.
50.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
397.80
kgCO2
584.14


45
kg.
8.00
kg.
5.00
kg.
1.00
kg.
1.00
kg
800.00
kgCO2
505.14

46
kg.
80.70
kg.
59.70
kg.
0.90
kg.
0.00
kg
118.00
kgCO2
497.84

47
kg.
27.50
kg.
8.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
669.00
kgCO2
457.68

48
kg.
35.80
kg.
57.80
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
0.00
kgCO2
364.84

49
kg.
70.00
kg.
20.00
kg.
10.00
kg.
5.00
kg
70.00
kgCO2
318.46

50
kg.
19.40
kg.
38.90
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
66.70
kgCO2
278.98

51
kg.
28.90
kg.
34.20
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
64.50
kgCO2
260.85


53
kg.
14.50
kg.
24.50
kg.
0.00
kg.
3.00
kg
14.20
kgCO2
162.93

54
kg.
146.50
kg.
0.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
0.00
kgCO2
151.04


56
kg.
21.50
kg.
17.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
0.00
kgCO2
118.62

57
kg.
5.00
kg.
6.55
kg.
0.20
kg.
0.10
kg
99.00
kgCO2
100.99

58
kg.
0.50
kg.
11.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
23.00
kgCO2
76.12

59
kg.
36.60
kg.
6.50
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
0.00
kgCO2
74.61

60
kg.
1.00
kg.
10.00
kg.
0.90
kg.
1.00
kg
0.40
kgCO2
66.49

61
kg.
30.00
kg.
3.00
kg.
1.00
kg.
5.00
kg
0.00
kgCO2
58.46

62
kg.
20.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
62.00
kgCO2
56.20

63
kg.
7.50
kg.
6.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
6.00
kgCO2
45.22

64
kg.
1.00
kg.
5.00
kg.
1.00
kg.
0.50
kg
3.00
kgCO2
40.39

65
kg.
2.00
kg.
5.00
kg.
0.00
kg.
1.00
kg
15.00
kgCO2
39.31

66
kg.
0.00
kg.
5.00
kg.
0.00
kg.
5.00
kg
0.00
kgCO2
29.75

67
kg.
7.00
kg.
3.00
kg.
0.00
kg.
1.00
kg
6.00
kgCO2
27.96

68
kg.
0.50
kg.
0.00
kg.
2.00
kg.
0.00
kg
3.00
kgCO2
20.49

69
kg.
15.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg.
5.00
kg
3.00
kgCO2
18.57
73
kg.
3.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
3.00
kgCO2
4.81

74
kg.
3.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
0.00
kgCO2
3.09

75
kg.
2.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
0.00
kgCO2
2.06

76
kg.
2.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
1.00
kgCO2
2.64

77
kg.
1.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg.
0.00
kg
0.20
kgCO2
1.15